Các tên miền phụ (sub domain) là gì?

Nếu để lấy một VD thực tế thì ví dụ tôi đưa ra là tên miền phụ với tên miền giống như phòng bạn với ngôi nhà của bạn.Hay nói cách khác tên miền phụ là phần mở rộng của tên miền. Mỗi tên miền phụ (sub domain) tùy theo cách săp xếp của bạn sẽ tương ứng với một lĩnh vực.Ví dụ tôi có trang chủ là url.vn và tôi tạo tenmien.url.vn chuyên đăng kí tên miền hosting.( lưu ý là việc tạo được bao nhiêu sub domain phụ thuộc vào hosting của bạn)

Mục liên quan

Hỗ trợ trực tuyến