Đăng ký sai tên miền có thể đổi lại?

Tên miền đã đăng ký bạn không thể đổi tên khác được.Vì theo quy định về đăng ký tên miền tất cả các tên miền đã đăng kí đều không thể sửa. Nếu bạn vẫn muốn đăng ký tên miền ban đầu,thì cách duy nhất là bạn sẽ phải mất tiền thêm lần nữa

Mục liên quan

Hỗ trợ trực tuyến