Chuyển tên miền Việt Nam sang nhà đăng ký khác?

  1. Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký có xác nhận chủ thể.
  2. Bạn mang mẫu chuyển đổi nhà đăng ký sang nhà đăng ký tên miền cũ lấy dấu xác nhận đồng thuận.
  3. Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến Mắt Bão làm thủ tục chuyển đổi (nếu là cá nhân cần có thêm bản photo CMND)
  4. Phí chuyển tên miền : Hoàn tòan miễn phí.
  5. Vừa chuyển đổi và gia hạn tên miền, bạn sẽ được Giảm 10%
  6. Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền (Domain) chuyên nghiệp như tên miền quốc tế.
  7. Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 tên miền quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua CP

Mục liên quan

Hỗ trợ trực tuyến